Wij vinden dat een administratie meer moet zijn dan een boekhouding.

Een volwaardige administratie registreert niet alleen (dat is veelal achteraf), maar informeert en adviseert, levert kortom de gegevens waarop een organisatie zijn beleid kan baseren.

Daartoe zetten we in de meeste gevallen een projectadministratie op, die volledig is ge√Įntegreerd in de financi√ęle administratie. De kosten en opbrengsten worden zoveel mogelijk per project verbijzonderd, op zo frequent mogelijke basis, waardoor op elk gewenst moment inzicht is te krijgen in de gang van zaken, en tijdens de loop van het project bijsturing mogelijk is.
Bovendien wordt hierdoor de nacalculatie, en eventuele verantwoording naar opdracht- en subsidiegevers aan het eind van een project aanzienlijk vereenvoudigd en versneld.

Het opzetten van de administratie doen we vanuit een door ons met opdrachtgever gezamenlijk op te stellen rekeningschema en projectenlijst. Het opstellen daarvan zal al duidelijk maken aan welke eisen de administratie moet voldoen.
Ook de loonadministratie kan door ons verzorgd worden, evenals de daaraan verbonden sociaal/fiscale aangiften.

Tenslotte stellen wij per project een afrekening op, en vervaardigen wij de jaarrapportage, ofwel (per geval te overleggen) leveren wij aan het eind van het jaar de complete jaaradministratie aan een accountant aan, die de jaarstukken zal samenstellen.
Dit laatste kan een goede gedachte zijn indien afrekeningen moeten worden opgesteld die een RA-verklaring behoeven, of indien opdrachtgever er organisatorische wensen op na houdt die ons bestek te buiten gaan.